Popularną formą dzielenia się wiedzą i doświadczeniem w szkole, przykładami dobrych praktyk jest organizacja lekcji otwartych z wykorzystaniem TIK w edukacji

Dnia 30 maja 2023 r. nasza szkoła zorganizowała spotkanie

27 marca 2023 koordynator programu Aktywna Tablica

TIK na zajęciach języka angielskiego