Kampania 19 dni odbywa się na całym świecie podczas pierwszych 19 dni listopada

Pies w szkole

JAK PIES WPŁYWA NA ROZWÓJ DZIECKA?

To, że pies korzystnie wpływa na całokształt rozwoju dziecka wiemy już od dawna. Pierwsze zalety z wychowania dziecka z ulubionym pupilem zauważył już w latach 60. XX wieku amerykański psychiatra Boris Levinson, który stwierdził, że opiekowanie się psem czy kotem w dzieciństwie przekłada się na większą wrażliwość, empatię, tolerancję w życiu dorosłym, a przy tym świetnie uczy opanowania i samoakceptacji.

emocje
W DOBREJ SZKOLE dzieci edukacji wczesnoszkolnej realizują dodatkowe lekcje o nazwie EMOCJE. Zajęcia te prowadzone są przez p. Aleksandrę Szajowską.
Zajęcia kształtują kompetencje społeczne i odpowiadają na trudne pytania:
❤️Jak sobie radzić z emocjami?
?Jak podejmować właściwe relacje z drugim człowiekiem?
❤️Co to jest empatia?
?Jak prowadzić rozmowę w sposób asertywny?