Społeczna Szkoła Podstawowa DOBRA SZKOŁA w Ratajach

ubierze udział w Rządowym programie rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 "Aktywna Tablica". Dofinansowanie zakupu sprzętu w ramach Programu umożliwi wykorzystanie nowoczesnych technik terapeutycznych, opartych o najnowocześniejsze osiągnięcia informatyczne, w codziennej pracy z uczniem. Poprawi to zarówno efekty pracy z uczniem, jak również rozwinie umiejętności nauczycieli i terapeutów w stosowaniu tych technik.