Marzenia o nowej edukacji

Na całym świecie, nauczyciele i innowatorzy edukacji szukają nowych metod nauczania, aby odejść od sztywnych systemów  opartych na standardowych testach. Edukacja musi przyśpieszyć i zmienić nauczanie bo świat i my się zmieniamy.

SZKOŁA PRZYSZŁOŚCI

Szkoła przyszłości to szkoła, która daje odpowiedzi na pytania jak pokierować rozwojem dziecka, aby za kilka lat posługiwał się umiejętnościami, których oczekuje XXI w.? Jest to szkoła naszych marzeń, bo szkołę taką będziemy tylko wówczas mieli, jeśli sami ją sobie stworzymy, korzystając z doświadczeń jakie zdobyliśmy dzięki współpracy z Finlandią, Danią, Hiszpanią, Turcją, Belgią i Niemcami.

Szkoła marzeń to szkołą pozbawiona zgubnej rywalizacji, to pożegnanie z konkurowaniem kto lepszy, szybszy i doskonalszy. Miejsce współzawodnictwa wypełni radość ze wspólnego działania w grupie. To wiara w kreatywność dzieci i ich możliwości.

W szkole XXI w. uczeń jest w centrum uwagi. Każdego akceptujemy takiego jakim jest, szanując jego wyjątkowość i budując wiarę w możliwości jego rozwoju.

Dobra szkoła szuka mocnych stron każdego ucznia. Buduje relacje i postawy sprzyjające twórczemu współdziałaniu. Zamiast piętnowania deficytów, proponujemy rozwijanie potencjału każdego dziecka. Bo każde jest wyjątkowe. Tak jak w każdej grupie dzieci również mają różne tempo i typy uczenia się. Rolą szkoły jest stworzenie różnorodności rozwoju w miejsce bezdusznego wymagania od całej klasy równego tempa uczenia się.

MARZENIA TO STAWIANIE PYTAŃ

W naszej szkole marzeń tworzymy przestrzeń na rozwój własnych zainteresowań i stawianie pytań. Tak budujemy wewnętrzną  motywację dzieci, która będzie siłą napędową rozwoju ucznia. Jest to więc nauka przez kontakt z rzeczywistością a nie wirtualnym światem teorii. Tworzymy podstawy pod uczenie się poprzez działanie. Z jednej strony to spełnienei oczekiwań rodziców. Z drugiej strony to realizacja oczekiwań dydaktyki XXI w.