TIK na zajęciach języka angielskiego

jest wykorzystywane praktycznie w każdym tygodniu nauki. Uczniowie wykorzystują tablety zakupione w ramach programu do różnego rodzaju aplikacji min. Quizziz, Quizlet, Kahoot, Actiobound, WorldWall.

ang mini
TIK
image_6483441 (2)