29 marca 2023 Szkoła Podstawowa nr 1 w Chodzieży

zorganizowała spotkanie z nauczycielami ze szkół: Szkoła Podstawowa Stróżewo, Zespół Szkół im. H. Cegielskiego, Społeczna Szkoła Podstawowa „Dobra Szkoła”. Na spotkaniu w ramach międzyszkolnej współpracy nauczyciele Jedynki podzielili się dobrymi praktykami z pedagogami innych szkół. Zaprezentowane zostały również pakiety programu mTalent, zakupione w ramach realizacji programu Aktywna Tablica, wykorzystywane głównie w celach realizacji zajęć z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej.