W klasach 1 i 3 odbywają się zajęcia z robotem Photon.

Przykładowe filmiki prezentujące wykorzystanie sprzętu zakupionego w ramach programu:

Laboratoria Przyszłości

W listopadzie 2022 r.

Szkoła otrzymała w ramach programu 30,000 tysięcy złotych i zakupiła następujący sprzęt: