Przykładowe filmiki prezentujące wykorzystanie sprzętu zakupionego w ramach programu:

W listopadzie 2022 r.

Szkoła otrzymała w ramach programu 30,000 tysięcy złotych i zakupiła następujący sprzęt:

Laboratoria Przyszłości

Laboratoria Przyszłości to program