27 marca 2023 koordynator programu Aktywna Tablica

brał udział w szkoleniu "TIK w pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w klasach 1-3" zorganizowanym na Platformie Edukacyjnej Nauczycieli