ZADANIA I PLAN PRACY ŚWIETLICY

Kierownikiem świetlicy jest p. Róża Nowakowska

Opiekę uczniom zapewniają wychowawcy świetlicy oraz nauczyciele.

Współczesna świetlica szkolna, jako wewnątrzszkolna instytucja opieki i wychowania, wspomaga i uzupełnia pracę szkoły we wszystkich jej zakresach. 

Do świetlicy szkolnej uczęszczają dzieci z klas 1-3, zapisane na świetlicę lub czekające na zajęcia dodatkowe. 

Do zadań świetlicy należy:  

 • organizowanie opieki, tworzenie warunków do nauki własnej, przyzwyczajenie do samodzielnej pracy;  
 • odkrywanie i rozwijanie zainteresowań;  
 • upowszechnienie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny; 
 • zapewnienie bezpieczeństwa podczas wypełniania wyżej wymienionych zadań; 
 • zaspokajanie podstawowych potrzeb dzieci, takich jak bezpieczeństwo, akceptacja, radość; 
 • zapewnianie warunków sprzyjających zdrowiu i prawidłowemu wzrastaniu. 

 

Plan pracy świetlicy: 

 1. Pierwsza godzina świetlicy godz.12.30-13.30 – zaczynamy wspólnym spotkaniem w kole, przypominamy zasady panujące na świetlicy, porządkujemy świetlicę, następnie chętne dzieci odrabiają zadania domowewychowawca świetlicy jest do dyspozycji dzieci, 
  Na prośbę ucznia, wychowawca świetlicy:
  – pomaga i wyjaśnia zadanie domowe
  – sprawdza prawidłowość wykonania zadania. 
  Do obowiązku ucznia należy pamiętanie o zadanej pracy domowej. Dzieci, które nie odrabiają lekcji, zajmują się zajęciami cichymi (np. rysowanie, czytanie lektury)
 2. Druga godzina świetlicy, godz. 13.30-14.30 – zajęcia świetlicowe, organizowane przez wychowawcę świetlicy (plastyczne, muzyczne, techniczne itp.) 
   
 3. Trzecia godzina świetlicy, godz. 14.30-15.30 – zabawy swobodne dzieciStwarzanie warunków sprzyjających inicjowaniu spontanicznych zabaw rówieśniczych w małych grupach, kształtuje samodzielność i umiejętność współpracy w kontaktach z rówieśnikami. Uczeń ma prawo wybrać zajęcia zgodnie ze swoimi zainteresowaniami. 

Na porannej godzinie świetlicy dzieci schodzą się, odbywają się zabawy swobodne, przy zachowaniu zasady odpowiedzialności za zabawki i przybory szkolne.

W zależności od potrzeb, wychowawca świetlicy może zmienić kolejność zajęć na świetlicy. 

Regulamin świetlicy:


Świetlica malowanie
Świetlica malowanie
Świetlica malowanie
Świetlica malowanie
Świetlica szycie
Świetlica szycie
Świetlica szycie
Świetlica szycie
Świetlica szycie
Świetlica szycie
Świetlica szycie
Świetlica dzień kropki
Świetlica dzień kropki
Świetlica dzień kropki
Świetlica dzień kropki
Świetlica malowanie
Świetlica
Świetlica
Świetlica