W RAMACH CZESNEGO GWARANTUJEMY:

  • zajęcia prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną 
  • w kasach 1-3, 3 godziny języka angielskiego tygodniowo  (o 1 godzinę więcej tygodniowo, niż w podstawie programowej)
  • w klasie 4, 4 godziny tygodniowo języka obcego (o 1 godzinę więcej tygodniowo, niż w podstawie programowej)
  • w klasach 6-8, 5 godzin tygodniowo języka obcego (o 2 godziny więcej tygodniowo, niż w podstawie programowej)
  • Dzieci w pierwszym etapie nauki (klasa 1-3) mają możliwość uczestniczenia fakultatywnie w zajęciach drugiego języka obcego, hiszpańskiego
  • W drugim etapie nauki (klasy 4-8) uczniowie obowiązkowo uczą się 2 języków obcych

  • raz w miesiącu NATIVE SPEAKER ENGLISH na zajęciach lekcyjnych z uczniami wszystkich klas