Popularną formą dzielenia się wiedzą i doświadczeniem w szkole, przykładami dobrych praktyk jest organizacja lekcji otwartych z wykorzystaniem TIK w edukacji

dla innych nauczycieli. Lekcje otwarte stanowią jednocześnie spełnienie kolejnego wymogu programu „Aktywna Tablica”. W roku szkolnym, w którym realizuje szkoła program, nauczyciele zorganizowali już kilka lekcji otwartych. W tym 21 listopada 2022 pani Sylwia Grochowska przeprowadziła lekcję otwartą z języka angielskiego na temat: „Ulubionych form spędzania czasu wolnego”. 12 grudnia 2022 pani Agnieszka Ambrożuk przeprowadziła lekcję otwartą z edukacji polonistycznej na temat: „Rz” i”ż” - utrwalenie. 31 maja 2023 pani Róża Nowakowska przeprowadziła lekcję otwartą z geografii poświęconej odczytywaniu danych z map.