Program szkoły to element wyróżniający ją w stosunku do innych szkół. Rodzice coraz częściej oczekują od szkół nie tylko nauczania klasowego. Pragną rozwoju swoich pociech, spełniania ich zainteresowań i oczekiwań. Element jakościowej pracy szkoły staje się czynnikiem decydującym o wyborze szkoły.

PROGRAM DOBREJ SZKOŁY

Program Dobre Szkoły oparty jest na solidnych podstawach naukowych oraz na doświadczeniach szkół partnerskich z całej Europy. Na bieżąco śledzimy zdobycze nauk pedagogicznych i społecznych. Bierzemy udział w konferencjach naukowych i współpracujemy z ośrodkami akademickimi w kraju i zagranicą.

Optymalne dopasowanie naszej oferty do oczekiwań konkretnej klasy mozliwe stało się dzięki ścisłej współpracy rodziców z naszymi nauczycielami. Wspólnie planujemy działania pozalekcyjne, wychowawcze. Rodzice stali się nieodłącznym elementem naszej szkoły.

Patrzymy na ucznia w sposób holistyczny (całościowy). Chcemy kształtować u uczniów empatię, otwartość, kompetencje miękkie, umiejętność uczenia się. Usytuowanie szkoły, przyjazny dzwonek, elastyczne i przyjazne przestrzenie są przedłużeniem domu i rodzinnych relacji. Wciąż doskonalająca się kadra, jest otwarta na podążanie za zmianą w nowoczesnej edukacji, która opiera się przede wszystkim na relacji i edukacji empatycznej.

Co nas wyróżnia? -> KLIK