Program szkoły to element wyróżniający ją w stosunku do innych szkół. Rodzice coraz częściej oczekują od szkół nie tylko nauczania klasowego. Pragną rozwoju swoich pociech, spełniania ich zainteresowań i oczekiwań. Element jakościowej pracy szkoły staje się czynnikiem decydującym o wyborze szkoły.

PROGRAM DOBREJ SZKOŁY

Program Dobre Szkoły oparty jest na solidnych podstawach naukowych oraz na doświadczeniach szkół partnerskich z całej Europy. Na bieżąco śledzimy zdobycze nauk pedagogicznych i społecznych. Bierzemy udział w konferencjach naukowych i współpracujemy z ośrodkami akademickimi w kraju i zagranicą.

Optymalne dopasowanie naszej oferty do oczekiwań konkretnej klasy mozliwe stało się dzięki ścisłej współpracy rodziców z naszymi nauczycielami. Wspólnie planujemy działania pozalekcyjne, wychowawcze. Rodzice stali się nieodłącznym elementem naszej szkoły.