Laboratoria Przyszłości

to Program Rządowy skierowany do szkół, którego celem jest budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów.
W ramach Programu otrzymaliśmy od państwa wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży.
#laboratoriaprzyszlosci