W listopadzie 2022 r.

odbyło się szkolenie dla nauczycieli, którego celem była nauka korzystania ze sprzętu zakupionego w ramach programu.

szkolenie
mini sprzęt