Kampania 19 dni odbywa się na całym świecie podczas pierwszych 19 dni listopada

i ma na celu budowanie świata bez przemocy, kultury "nieprzemocy", bezpiecznych instytucji, społeczeństw, rodzin. Również i my przyłączyliśmy się do akcji!
W naszej szkole prowadziliśmy zróżnicowane działania, które miały na celu uwrażliwienie uczniów na krzywdę drugiego człowieka, a tym samym zaniechanie stosowania przez nich agresji i przemocy. M.in: zajęcia "Zrozumieć emojce", zajęcia w sali terapii w ramach pomocy psychologiczno - pedagogicznej,  warsztaty zwiększające samoświadomość oraz wzmacniające poczucie własnej wartości, a także odbyło się szkolenie kadry pedagogicznej z zakresu Porozumienia bez przemocy. Wiele z tych zajęć odbywa się w naszej szkole systematycznie.
Poniżej zamieszczamy raport podsumowujący działania w tegorocznej Kampanii 19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży.