Z dumą informujemy, że w czasie wakacji dołączyliśmy do społeczności Budząca się szkoła.


Co to oznacza?
Oznacza to realizację oddolnych zmian w edukacji, które są naturalną potrzebą uczniów, nauczycieli i rodziców.
Tak, jak zmienia się świat, musi zmienić się szkoła i podejście do ucznia.
Zdecydowanie odchodzimy od starej, pruskiej szkoły, stawiając na rozwój kompetencji kluczowych, na wychowanie empatyczne, wsparcie psychologiczno - pedagogiczne, kształtowanie sfery emocjonalnej człowieka.
Ważne są dla nas relacje oraz kompetencje kadry pedagogicznej, dlatego realizujemy kolejne szkolenia ze znanymi edukatorami.
W pełni utożsamiamy się ze słowami Marii Grzegorzewskiej: "poza przygotowaniem zawodowym człowieka, poza jego wykształceniem najistotniejszą, najbardziej podstawową i decydującą wartością jego pracy jest jego człowieczeństwo".
Poszukujemy nowych rozwiązań, jesteśmy rozwijającą się szkołą, SZKOŁĄ W DRODZE.
„Tam gdzie liczą się tylko wyniki, traci się z oczu człowieka.”

Nasze cele to:
- wprowadzenie informacji zwrotnej w klasie 4 (zamiast ocen) oraz rekomendacja IZ w starszych klasach

- praca projektowa, łącząca różne przedmioty

- kontynuacja treningu umiejętności społecznych i programu emocje, wsparcie i pomoc psychologiczno - pedagogiczna