W klasie pierwszej nauczycielka Agnieszka Ambrożuk prowadzi innowacyjny program “Żabi skok w pierwszy rok (nauki w szkole)”.

Trening uważności


"Żabi skok w pierwszy rok (nauki w szkole)" to uaktualnienie i rozbudowanie programu "Trening uważności", prowadzonego przez wcześniejsze trzy lata.
Pierwsze dni pobytu dziecka w szkole powinny być przemyślane. Zarówno od strony dydaktycznej, wychowawczej jak i organizacyjnej. Dziecko co dzień od nowa musi zaadaptować się do zmieniających warunków społecznych i wszelkich innych warunków w szkole. Przystosować się do nich czynnie. Nauczyciel powinien być tu wsparciem.
Współczesna szkoła czyni starania, aby przygotować młodego człowieka do odnalezienia się na przyszłym rynku pracy, ale na żadnym z przedmiotów nie mówi się o tym jak radzić sobie z trudnymi emocjami, stresem, napięciami i nauką koncentracji. Każdy młody człowiek prędzej czy później będzie zmuszony samodzielnie stawić czoła wyzwaniom jakie postawi przed nim życie. Już na tym etapie życia, dostarczając mu narzędzi, do radzenia sobie z takimi zadaniami, umożliwiamy dziecku nie tylko harmonijny rozwój, ale też dbamy o jego bezpieczną przyszłość. 

Dlatego, idąc zgodnie z kierunkami polityki oświatowej państwa, rozpoczęliśmy program, który ma na celu:

- rozpoznanie i radzenie sobie z emocjami poprzez systematyczne zajęcia "Emocje" (prowadzone przez pedagoga Aleksandrę Szajowską) oraz

- rozbudzanie w dzieciach wiary w siebie i swoje możliwości poprzez udział w międzynarodowym projekcie "Emocja"

- Wspieranie dziecka oraz jego rodziny w nowej sytuacji;

- Zaspokojenie poczucia bezpieczeństwa dzieci podczas adaptacji do szkoły;

- wytworzenie atmosfery życzliwości akceptacji, bezpieczeństwa i wyciszenia poprzez ćwiczenia uważności oraz nauki w dowolnie wybranej pozycji

- naukę radzenia sobie ze stresem i naukę koncentracji uwagi;

- nauczenie odpowiedzialności za powierzone zadanie poprzez zorganizowanie dyżurów dla całej klasy;

- kształtowanie umiejętności współpracy poprzez wykonywanie zadań w grupach;

- pobudzanie motywacji wewnętrznej poprzez uatrakcyjnianie zajęć i indywidualizację pracy.

Wszystko po to, by złagodzić przejście z przedszkola do szkoły oraz jak najlepiej przygotować dzieci do roli odpowiedzialnego, samodzielnego, empatycznego ucznia.