Również na edukacji zdalnej nasi uczniowie aktywnie pracują.

Zdalne nauczanie w klasie 7

Na lekcji biologii do tematu „Higiena układu nerwowego” uczniowie stworzyli ciekawe drzewa decyzyjne.

Uczyli się podejmować decyzje, poznawać ich skutki, dążyć do wybranych celów.

higiena układu nerwowego mini
higiena układu nerwowego1
higiena układu nerwowego2
higiena układu nerwowego3
higiena układu nerwowego4
higiena układu nerwowego5
higiena układu nerwowego6