Czas Świąt Bożego Narodzenia jest czasem bliskości, radości i szczęścia. Pragniemy wprawić Was w odświętny nastrój.
Najpiękniejsze życzenia, które wzruszają i rozweseleją przygotowali uczniowie DOBREJ SZKOŁY

Zapraszamy na montaż słowno-muzyczny, poczujmy bliskość, mimo odległości.