Konferencja "Jakoś czy jakość. Zdalne nauczanie"

9 maja odbyła się wirtualna konferencja „Jakoś czy jakość? Zdalne nauczanie”. Zdecydowanie STAWIAMY NA JAKOŚĆ, w związku z tym słoneczną sobotę zaplanowaliśmy na podnoszenie kwalifikacji. Konferencja miała za zadanie wsparcie nauczycieli i rodziców oraz odciążenie uczniów.

Uczestnicy mieli do wyboru 8 wykładów, 24 warsztaty. 10 godzin ciekawie i i nspirująco przekazywanej wiedzy przez specjalistów takich, jak dr Marek Kaczmarzyk, dr Ewa Hartman, dr Marcin Jaracz, dr Marzena Żylińska i wielu innych.

Czym dla nas była wirtualna konferencja?

Oto, jak swoje przemyślenia po konferencji ubrały w słowo p. Aleksandra Szajowska, prezes Stowarzyszenia Oświatowego DOBRA SZKOŁA oraz p. Sandra Trznadel sekretarz Stowarzyszenia Oświatowego DOBRA SZKOŁA:

 

Konferencja „Jakoś czy jakość” była niewyobrażalnie inspirująca.

Mój udział w konferencji rozpoczął się wykładem pani Anny Jurewicz, która kilka dni wcześniej bardzo szybko zyskała moją sympatię. Wykład skupiał się na tym, co być może oczywiste i życiowe, ale treść została przekazana w taki sposób, że zapewniło mi to dobry nastrój do końca dnia.
Następnie miałam przyjemność uczestniczyć w niezwykle ciekawych warsztatach. Dowiedziałam się m.in. na czym polega plan daltoński omawiany przez państwa Sowińskich, dlaczego warto skupić się na myśleniu krytycznym oraz co może pomóc w rozwoju kompetencji przyszłości, o czym z kolei mówiła pani Luiza Kalinowska-Skutnik.
Pani Anna Szulc, którą mieliśmy zaszczyt gościć w sierpniu w Dobrej Szkole, przekonała mnie, bym spojrzała na moją metodykę z innej perspektywy. Co więcej, wydawało mi się, że poznałam już większość istotnych i interesujących narzędzi wykorzystywanych do pracy interaktywnej oraz zdalnej, ale pan Krzysztof Ciurej dosłownie zasypał nas wszystkich niezliczoną ilością przydatnych zasobów Internetu i nie tylko.
Ta wspaniała konferencja z pewnością zapadnie mi w pamięć na długie lata. Pozwoliła mi uporządkować własne przemyślenia i pomoże udoskonalić mój warsztat pracy, ponieważ teraz nabrałam jeszcze większej ochoty do działania. Przez całe 10 godzin nie sposób było się oderwać od monitora. Była to zarówno ogromna dawka pozytywnej energii, jak i niesamowicie cennej wiedzy. Wieczorem byłam strasznie wyczerpana, ale bardzo szczęśliwa i zainspirowana. Jak podsumowała jedna z uczestniczek, to była intelektualna rozkosz. Jestem wdzięczna organizatorom oraz wszystkim specjalistom za to, że udało im się rozbudzić we mnie na nowo pasję przekazywania wiedzy.  

Sandra Trznadel – sekretarz Stowarzyszenia Oświatowego Dobra Szkoła
 

Ogólnopolska konferencja  „Jakość czy Jakość? Zdalna edukacja”

Moją inspiracją do wzięcia udziału w konferencji była wewnętrzna potrzeba podnoszenia swoich kwalifikacji oraz szukanie bazy pomysłów, które pozwolą podnieść JAKOŚĆ EDUKACJI zdalnej, zarządzania rozproszonym zespołem nauczycieli oraz wniosą ideę nowoczesnej dydaktyki.

Potrzeba rozwoju wynika nie tylko z zaistniałej sytuacji zdalnego nauczania, ale przede wszystkim z faktu, że polska szkoła potrzebuje głębokiej przebudowy systemowej, a nasze działania powinny być realizowane w „duchu” JAKOŚCI.

Konferencja trwała 10 godzin i okazała się edukacyjną i intelektualną ucztą, inspiracją, bazą pomysłów i wymianą doświadczeń. Specjaliści najwyższej klasy w sposób niezwykle twórczy, a jednocześnie obrazowy przekazywali naukowe teorie oraz konkretne rozwiązania techniczne.

Sobotni czas poświęcony na konferencję był dla mnie zastrzykiem pozytywnej energii, skarbnicą wiedzy, możliwością wymiany doświadczeń i zadawania pytań oraz poznania ludzi, którzy budują nowe oblicze polskiej edukacji. 

Co mnie urzekło?

Ogólnie wszystko od strony technicznej i  organizacyjnej, poprzez merytoryczną i kompetencyjną, a także tę niemierzalną, dającą poczucie szczęścia i zadowolenia oraz energię do tworzenia  DOBREJ SZKOŁY.

Wykład Pani Anny Jurewicz, Coaching Szkolenia Zarządzenie, dotyczący zarządzania rozproszonym zespołem, jakże bliski koncepcji pracy w DOBREJ SZKOLE, gdzie  największą wartością zespołu są ludzie, nauczyciele i panujące między nimi relacje. To relacje przekładają się na poczucie bezpieczeństwa i motywację, a to dalej na kompetencje uczniów, ich poziom wiedzy i samopoczucie , a dalej zadowolenie rodziców. 

Wykład utwierdził nas o słuszności wprowadzenia platformy edukacyjnej TEAMS, która w połączeniu z e-dziennikiem Librus, została oceniona jako doskonałe narzędzie do zdalnej pracy.

Konferencja to bogactwo cennych rad do wykorzystania od zaraz.

Wykład Macieja Winiarka,  pt. „ Myślenie krytyczne” pokazujący jak pobudzić uczniów do myślenia by wyposażyć ich w kompetencje przyszłości. Myślenie krytyczne stosuje się w życiu osobistym, edukacji, biznesie. Krytyczne myślenie nie oznacza postawy spierania się o wszystko i krytykowania, ale myślenie krytyczne polega przede wszystkim na oddzieleniu przydatnych i sensownych danych od zalewającego nas szumu informatycznego. Mogliśmy poznać narzędzia uczące myślenia krytycznego, co więcej, w tym kierunku chcemy podążać by wyposażać naszych uczniów w umiejętność krytycznego myślenia.

Są już plany na szkolenia zespołu, wstępne ustalenia z wybitnymi specjalistami, którzy będą podnosić kompetencje naszej kadry.

Wykłady  i warsztaty z zakresu neurodydaktyki   prowadzone przez takie znane osobistości jak:  dr Marek Kaczmarzyk, dr Ewa Hartman, dr Marcin Jaracz pozwalające zrozumieć pracę mózgu dorosłej osoby i dziecka, zrozumieć deficyty rozwoje, zrozumieć jaki wpływ ma stres na naukę i pracę mózgu, oraz jak dla pracy mózgu ważny jest relaks, odpoczynek i poczucie bezpieczeństwa. Nie zabrakło też ćwiczeń relaksacyjnych oraz wskazań terapeutycznych,  rad co możemy zrobić dla siebie by się wspierać.

Warsztaty, podczas których można było aktywnie uczestniczyć „ Ocenianie w pracy zdalnej” – dr Marzena Żylińśka, „ Prowadzenie efektywnych wirtualnych spotkań” – Marcin Świerkocki – dyrektor szkoły, „ Myślenie krytyczne na języku polskim” – Anna Leczycka, „ Bez przemocy – skuteczna komunikacja online w zarządzaniu zespołem” – Janusz Samarow  i wiele innych, równie interesujących.

Podsumowując, spotkania pokazały w jaki miejscu obecnie się znajdujemy kompetencyjnie, co osiągnęliśmy na gruncie naszej szkoły, ale jedocześnie pozwoliły dostrzec czego nam brakuje, a co  jest istotne i potrzebne. Te cenne refleksje wyznaczą nowe kierunki zmian. 

Konferencja pozwoliła zebrać siły, pomysły, podjąć ważne decyzje, usystematyzować to co cenne, wyznaczyć nowe kierunki rozwojowe w Dobrej Szkole, widzieć przyszłość szkoły w długiej perspektywie ewolucyjnych zmian w edukacji.

Jako Prezes Stowarzyszenia Oświatowego Dobra Szkoła stawiam na rozwój, zmianę, kompetencje,  w tym na rozwój osobowości, szacunek i ogromną  kulturę organizacyjną, komunikacyjną, kulturę pracy i nauki.

Ta konferencja pozwoliła mi utwierdzić się w przekonaniu, że rozwój Dobrej Szkoły zmierza we właściwym kierunku, a marzenia należy realizować, nawet gdy bywa trudno. 

Zacytuję „Małego Księcia”: „Zastanawiam się – rzekł – czy gwiazdy świecą po to, żeby każdy mógł pewnego znaleźć swoją?” 

Coś tym jest

Aleksandra Szajowska – Prezes Stowarzyszenia Oświatowego Dobra Szkoła.

jakosc_konferencja
jakosc_konferencja
jakoś czy jakość
jakoś czy jakośćc