Szkoła z pozytywną uwagą

Nasza szkoła przystąpiła do akcji Pozytywna Uwaga. Wierzymy, że tylko szkoła, która rozwija motywację, niezależność, krytyczne myślenie i autorefleksję, ma przyszłość w świecie, który zmienia się w niespotykanym dotąd tempie.

Bardzo ważne są kompetencje społeczne, czyli umiejętność komunikacji i interakcji z innymi. Ważne, w jaki sposób potrafimy dogadać się z innymi, jak potrafimy słuchać, wyciągać wnioski, asertywnie argumentować swoje racje, a także bez obaw wchodzić w konflikty i bez urazy z nich wychodzić.

Wiemy, że nikt się nie rodzi z umiejętnościami społecznymi, wszyscy potrzebujemy treningu, a szkoła to pierwsze miejsce, gdzie spotykają się dzieci z rodzin o różnych systemach wartości. Tu ścierają się pierwsze myśli. Dlatego również szkoła realizuje całoroczny program Szkoła Kompetencji.

Zachęcamy, niech jak najwięcej uczniów dostanie teraz pozytywną uwagę od swoich nauczycieli – oficjalnych, wpisanych do dziennika. Listopad jest dobrym czasem by zacząć – bo jest to miesiąc ponury i smutny. Nie dajmy się!

Przegońmy wspólnie smutek ze szkolnych korytarzy/stres przy platformie zdalnego nauczania Microsoft Teams .

Uczniów i Rodziców zapraszamy do współpracy i wysyłania pozytywnych uwag do nauczycieli.