Deklaracja - obiady

Nowość – zasady rekrutacji na rok szkolny 2023-2024, podstawowa dokumentacja szkoły oraz podanie do Dobrej Szkoły.

Zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się z naszą bieżącą działalnością. O tym kim jesteśmy i jak nauczamy można się przekonać śledząc nasze media społecznościowe: Facebook i szkolną stronę: rds.edu.pl


Podstawowe dokumenty organizacyjne, dydaktyczno-wychowawcze oraz porządkowe, regulujące działalność Dobrej Szkoły:

dokumenty inne

pdf

DS_Regulamin dziennika elektronicznego

Rozmiar: 158.28 kb
Odsłon : 294
pdf

Procedury_DSz

Rozmiar: 122.48 kb
Odsłon : 294
pdf

wydruk 2 GUS

Rozmiar: 62.57 kb
Odsłon : 209
pdf

REGULAMIN PRACY ZDALNEJ W DS

Rozmiar: 174.62 kb
Odsłon : 171
pdf

RAPORT-2021

Rozmiar: 3.23 mb
Odsłon : 240
pdf

regulamin Szkolny Klub Wolontariatu

Rozmiar: 537.50 kb
Odsłon : 82
pdf

deklaracja

Rozmiar: 51.55 kb
Odsłon : 27
pdf

progam-wych-profil-2023-2024

Rozmiar: 203.86 kb
Odsłon : 8
pdf

statut 2023-2024

Rozmiar: 452.07 kb
Odsłon : 10

ZADANIA I PLAN PRACY ŚWIETLICY

Kierownikiem świetlicy jest p. Róża Nowakowska

Opiekę uczniom zapewniają wychowawcy świetlicy oraz nauczyciele.

Współczesna świetlica szkolna, jako wewnątrzszkolna instytucja opieki i wychowania, wspomaga i uzupełnia pracę szkoły we wszystkich jej zakresach. 

Do świetlicy szkolnej uczęszczają dzieci z klas 1-3, zapisane na świetlicę lub czekające na zajęcia dodatkowe. 

Do zadań świetlicy należy:  

 • organizowanie opieki, tworzenie warunków do nauki własnej, przyzwyczajenie do samodzielnej pracy;  
 • odkrywanie i rozwijanie zainteresowań;  
 • upowszechnienie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny; 
 • zapewnienie bezpieczeństwa podczas wypełniania wyżej wymienionych zadań; 
 • zaspokajanie podstawowych potrzeb dzieci, takich jak bezpieczeństwo, akceptacja, radość; 
 • zapewnianie warunków sprzyjających zdrowiu i prawidłowemu wzrastaniu. 

 

Plan pracy świetlicy: 

 1. Pierwsza godzina świetlicy godz.12.30-13.30 – zaczynamy wspólnym spotkaniem w kole, przypominamy zasady panujące na świetlicy, porządkujemy świetlicę, następnie chętne dzieci odrabiają zadania domowewychowawca świetlicy jest do dyspozycji dzieci, 
  Na prośbę ucznia, wychowawca świetlicy:
  – pomaga i wyjaśnia zadanie domowe
  – sprawdza prawidłowość wykonania zadania. 
  Do obowiązku ucznia należy pamiętanie o zadanej pracy domowej. Dzieci, które nie odrabiają lekcji, zajmują się zajęciami cichymi (np. rysowanie, czytanie lektury)
 2. Druga godzina świetlicy, godz. 13.30-14.30 – zajęcia świetlicowe, organizowane przez wychowawcę świetlicy (plastyczne, muzyczne, techniczne itp.) 
   
 3. Trzecia godzina świetlicy, godz. 14.30-15.30 – zabawy swobodne dzieciStwarzanie warunków sprzyjających inicjowaniu spontanicznych zabaw rówieśniczych w małych grupach, kształtuje samodzielność i umiejętność współpracy w kontaktach z rówieśnikami. Uczeń ma prawo wybrać zajęcia zgodnie ze swoimi zainteresowaniami. 

Na porannej godzinie świetlicy dzieci schodzą się, odbywają się zabawy swobodne, przy zachowaniu zasady odpowiedzialności za zabawki i przybory szkolne.

W zależności od potrzeb, wychowawca świetlicy może zmienić kolejność zajęć na świetlicy. 

Regulamin świetlicy:


Świetlica malowanie
Świetlica malowanie
Świetlica malowanie
Świetlica malowanie
Świetlica szycie
Świetlica szycie
Świetlica szycie
Świetlica szycie
Świetlica szycie
Świetlica szycie
Świetlica szycie
Świetlica dzień kropki
Świetlica dzień kropki
Świetlica dzień kropki
Świetlica dzień kropki
Świetlica malowanie
Świetlica
Świetlica
Świetlica

Nasza oferta:

skierowana jest do rodziców, którzy:

 • szukają najlepszej szkoły dla swojego dziecka;
 • szukają szkoły, która nie opiera się na pruskim systemie;
 • ważne są dla nich relacje;
 • cenią bezpieczną i przyjazną atmosferę, w której dzieci mogą swobodnie rozwijać swoje zainteresowania i talenty;
 • zależy im na doświadczonej i sprawdzonej kadrze pedagogicznej, która dba o indywidualne potrzeby każdego ucznia;
 • szukają bogatej oferty zajęć pozalekcyjnych, dzięki którym dzieci mogą rozwijać swoje pasje (kółko hiszpańskiego, fracuskiego, zespół taneczny, zajęcia artystyczne, kółko fotograficzne, geograficzne, piłka nożna);
 • cenią indywidualne podejście do każdego ucznia i wysoką jakość nauczania;
 • szukają możliwości aktywnego uczestnictwa rodziców w życiu szkoły.

Skierowana jest do uczniów, którzy:

 • chcą chodzić do jedynej takiej szkoły w Chodzieży i okolicach;
 • chcą się rozwijać i osiągać sukcesy;
 • mają pasje i chcą je rozwijać;
 • są zdolni i chcą się realizować;
 • nie czują się dobrze w tradycyjnym systemie edukacji;
 • potrzebują indywidualnego podejścia;
 • chcą się uczyć w przyjemnej atmosferze.