Od poniedziałku, 10 stycznia 2022 r. uczniowie wracają do nauki w trybie stacjonarnym.

Organizacja pracy w szkołach i placówkach na terenie całego kraju powinna odbywać się w reżimie sanitarnym i przy zachowaniu podstawowych zasad bezpieczeństwa: czytaj więcej


Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. 

Obowiązek zakrywania nosa i ust w przestrzeni publicznej został uregulowany w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.  


Ferie zimowe w roku szkolnym 2021/2022


Bez zmian pozostają terminy rozpoczęcia i zakończenia ferii zimowych w poszczególnych województwach w roku szkolnym 2021/2022. Nasze województwo rozpoczyna jako pierwsze, już 17 stycznia b.r.