Od poniedziałku, 18 stycznia br. uczniowie klas I-III szkoły podstawowej wracają do nauki stacjonarnej w ścisłym reżimie sanitarnym.
Szczegóły dotyczące organizacji funkcjonowania szkół i placówek po feriach znajdują się na stronie: czytaj więcej


Podstawa prawna: Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 stycznia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.


Wytyczne sanitarne MEN, MZ i GIS dla klas I-III czytaj więcej