Święto Edukacji Narodowej w DOBREJ SZKOLE.

Magiczne obchody Dnia Edukacji Narodowej w naszej szkole. Jest to okazja do wyrażenia wdzięczności za wysiłek włożony w wychowanie i wielkie serce wkładane na rzecz pracy z dziećmi. W tym dniu pamiętamy o wszystkich pracownikach szkoły. 

Odbyło się również uroczyste pasowanie na uczniów klasy pierwszej oraz złożenie ślubowania przez rodziców. <3

pasowanie
pasowanie
pasowanie
pasowanie
pasowanie
pasowanie
pasowanie
pasowanie
pasowanie
pasowanie
pasowanie
pasowanie
pasowanie
pasowanie
pasowanie
pasowanie
pasowanie
pasowanie
pasowanie
pasowanie
pasowanie
pasowanie
pasowanie
pasowanie
den mini