Przesyłamy piękne życzenia od naszego kółka fotograficznego.


Za spotkania z fotografią dziękujemy profesorowi fotografii Adam Michalski.