Pracowaliśmy nad edukacyjną zmianą w DOBREJ SZKOLE od 2017 roku.


Minęły 4 lata a efekty twórczej, edukacyjnej pracy widoczne są wyraźnie każdego dnia.
Czujemy wolność, radość tworzenia nowoczesnej szkoły, nie mamy ograniczeń, ale mamy marzenia, mamy energię, która porywa kolejnych nauczycieli i przekłada się na efekty pracy wszystkich podmiotów edukacji.
Dziękujemy za przyjęcie nas do społeczności Budzących się Szkół.
Mamy obrany cel edukacyjnej przemiany, nie potrafimy już stać w miejscu, to wewnętrzna siła i troska o uczniów, o przyszłość wytycza kierunek.
Jesteśmy szkołą w drodze.
„Edukacja nigdy więcej nie powinna być w głównej mierze przekazywaniem wiedzy, ale musi przyjąć nową formę, szukając uwolnienia dla ludzkich możliwości”
Dr Maria Montessori.