mali poeci pracują na teamsie

Dzieci z klasy trzeciej, w ramach tygodnia o poezji, mieli za zadanie napisać wiersz.
Najpierw na początku tygodnia udaliśmy się do szkolnego ogrodu na poszukiwanie nietypowych wyrazów. Wyrazy te miały nam posłużyć jako inspiracja do napisania wiersza/rymowanki.

dzień muzyki

1 października obchodzimy Międzynarodowy Dzień Muzyki. Święto to zostało ustanowione w 1975 roku z inicjatywy Yehudiego Menuhina, ówczesnego prezydenta Międzynarodowej Rady Muzyki UNESCO.

dzień chłopaka

Tradycją już są obchody “Dnia Chłopaka” w naszej szkole. Również w tym roku dziewczyny nie zawiodły, złożyły swoim kolegom życzenia. Dużo się u nas działo. Było życzeń co nie miara. Zaskakujące prezenty i moc radości. W klasach młodszych były prezenty – niespodzianki, radosne odśpiewanie „sto lat” i zabawy.
Klasa 6 świętowała grą terenową w ogrodzie szkolnym i słodkim poczęstunkiem dla wszystkich.

spotkania adaptacyjne

W ostatnim tygodniu sierpnia odbyły się spotkania adaptacyjne dla uczniów klasy pierwszej oraz uczniów klasy drugiej z nową wychowawczynią. Rozpoczęcie nauki w szkole jest dla każdego dziecka bardzo ważnym wydarzeniem. Wkracza w nowy etap swojego życia.