Nową edukację Stowarzyszenia Dobra Szkoła tworzą innowacyjni nauczyciele otwarci na nowości metodyczne i dydaktyczne. Nauczyciele pełni zapału i wiary w tworzenie nowoczesnej edukacji na miarę XXI w.

Z uwagi na otoczenie jesteśmy zieloną szkołą, a z uwagi na podejście do naszych uczniów: szkołą z duszą.  W ciągu kliku lat dołączyli do nas młodzi, pełni zapału nauczyciele z głową pełną pomysłów i innowacji.

Pracujemy nieszablonowo, kształtując kompetencje miękkie, tak bardzo potrzebne w obecnym świecie. Kompetencje miękkie związane są z rozwojem inteligencji emocjonalnej i społecznej, takich jak autoprezentacja, empatia, komunikacja interpersonalna, twórcze myślenie, praca w grupie itp. 

Nasza kadra: 

Dyrektor szkoły

Sylwia Grochowska
 
Kadra pedagogiczna