Edu-czytelnia to miejsce dla nauczycieli, rodziców, pracowników szkoły w którym umieszczane będą najciekawsze informacje dotyczące nowoczesnego nauczania.

Założenia edukacji XXI w. wymagają ciągłego doskonalenia zawodowego nauczycieli, stąd tak ważny jest, poza tradycyjnym doskonaleniem zawodowym, kontakt z wiodącymi ośrodkami edukacyjnymi w Europie oraz nowości naukowych.

Niektóre pełne wersje tekstów z uwagi na specyficzny język naukowy, dostępne będą wyłącznie dla uprawnionych nauczycieli (weryfikacja poprzez konta gmail). Większość tekstów będzie tłumaczona z języka angielskiego. Tekstów tych, bez zgody osób tłumaczących teksty, nie będziemy udostępniać osobom spoza naszego Stowarzyszenia.

DOSTĘP DO CZYTELNI - wejście