Od poniedziałku, 10 stycznia 2022 r. uczniowie wracają do nauki w trybie stacjonarnym.

Od poniedziałku, 18 stycznia br. uczniowie klas I-III szkoły podstawowej wracają do nauki stacjonarnej w ścisłym reżimie sanitarnym.
Szczegóły dotyczące organizacji funkcjonowania szkół i placówek po feriach znajdują się na stronie: czytaj więcej


Podstawa prawna: Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 stycznia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.


Wytyczne sanitarne MEN, MZ i GIS dla klas I-III czytaj więcej

covid-19

Zapraszamy do zapoznania się z procedurami bezpieczeństwa szkoły w czasie pandemii:

Wytyczne i rekomendacje MEN, MZ i GIS
Minister Dariusz Piontkowski przedstawił opracowane wspólnie z Głównym Inspektorem Sanitarnym, Ministrem Zdrowia wytyczne dla szkół i placówek, które obowiązują od 1 września 2020 r. Mają one zastosowanie do organizacji pracy szkół i placówek, w tym dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. czytaj więcej