W przyspieszonym tempie poznajemy znaczenie nowych terminów. Koronawirus, pandemia, infodemia. Co one oznaczają i jakie znaczenie mają w ocenie aktualnej sytuacji?

CZYM JEST INFODEMIA?

Termin infodemia wymyślony został przez amerykańskiego dziennikarza Davida J. Rothkopfa w kontekście epidemii SARS w 2003 r. Jest to akronim słów Information Epidemic. Infodemy to ogromna masa dobrych i złych informacji, masa informacji otaczająca pandemię jak zasłona dymu. W dobie rozwoju technik cyfrowych szczególnie złe informacje (fakenewsy) są niebezpieczne. Potęgują strach, spekulacje i plotki; prowadzą do społecznej paniki.

Rozpowszechnianie informacji nt. korona wirusa jest bezprecedensowe dzięki mediom społecznościowym i potędze Internetu.  Coraz więcej osób zdaje sobie sprawę z tego, co faktycznie dzieje się w Chinach, Włoszech, Hiszpanii i z obawą obserwuje rozwój sytuacji w Polsce. Równocześnie rozpowszechniane są dezinformacje, budzące strach i niepokój.

Ludzkość nigdy wcześniej tego nie doświadczyła. Szybkie przekazywanie niezweryfikowanych informacji i plotek na temat choroby, nie jest w stanie powstrzymać świat naukowy, bo sam wciąż zmaga się ze zrozumieniem przyczyn tej choroby. Nie doświadczono tego rodzaju dezinformacji podczas globalnych epidemii, takich jak SARS, Mers-COV i Zika. Chociaż te choroby spowodowały w przeszłości globalną panikę, ale nigdy nie była w takiej skali jak panika wywołana przez COVID-19.

CZYM JEST EDU-DEMIA?

Niesprawdzone i fałszywe informacje są szczególnie niebezpieczne w edukacji. Młodzież jako pokolenie cyfrowe traktuje internet jako podstawowe źródło informacji. Nadmiar fałszywych informacji budzi lęk i niepokój.

Stworzyliśmy termin Edu-demia jak akronim słów Edukacja i epidemia. Edu-demia w zamyśle jest portalem sprawdzonych informacji oświatowych. Odnosi się zarówno do samej pandemii spowodowanej koronawirlsem jak i funkcjonowaniem oświaty podczas zdalnego nauczania.

Wg raportu Education Against the Odds w sytuacjach kryzysowych (np. podczas pandemii) ok. 30 % dzieci na świecie uważa, że edukacja jest ważniejsza od podstawowych potrzeb jak jedzenie czy picie. Badania jednoznacznie pokazały, że zapewnienie uczęszczania do szkoły dzieciom i młodzieży jest kluczową kwestią, którą należy zapewnić nawet w czasach kryzysu. Funkcjonowanie szkoły, nawet poprzez zdalne nauczanie, jest ważną formą zapewnienia dzieciom bezpieczeństwa i wsparcia w dobie kryzysu.