Nauczanie zdalne w edukacji nie należy do łatwych zadań. Obecna nadzwyczajna sytuacja wymaga nadzwyczajnych środków. Powinniśmy się odciąć od różnych problemów zawodowych, rodzinnych. W chwili obecnej kluczowe jest biologiczne przetrwanie społeczeństwa. Jesteśmy w stanie pandemii   i pewne rzeczy schodzą na dalszy plan – i zejść muszą.

Na działania przygotowawcze szkoły mają niespełna kilka dni. Wdrożenie skutecznych metod nauczania staje się ogromnym wyzwaniem dla rodziców, dzieci a nawet samych szkół. Zamiast narzekania proponujemy konkretne działania nauczycieli jako przykłady dobrych praktyk.

NAUCZANIE WCZESNOSZKOLNE

Propozycje Dobrej Szkole przedstawia Agnieszka Ambrożuk, wychowawca kl. II. Stosuje ona sprawdzone techniki, które poznała podczas realizacji projektów eTwinning. Podobne rozwiązania stosowane są w klasie I. Zdalne nauczanie w klasach I-III pozornie jest prostsze z uwagi na liczbę nauczycieli uczących w danej klasie. Biorąc jednak pod uwagę rozwój dziecka na tym etapie, stosowane narzędzia muszą być dostosowane do ich możliwości poznawczych.

e-dziennik – zapewnia podstawowy kontakt na poziomie klasy. Pozwala na przesłanie informacji zwrotnej dla dziecka.

Class Dojo – zapewnia szybki kontakt z rodzicami. Pozwala na monitorowanie aktywności ucznia oraz na dokumentowanie postępów w realizacji materiału nauczania. Tu rodzice przysyłają zdjęcia dokumentujące pracę wykonaną przez dzieci.

Padlet – rodzaj wirtualnej tablicy. Jej celem jest gromadzenie w jednym miejscu materiałów cyfrowych. Jest polska wersja językowa. Bezpłatna wersja pozwala na stworzenie kilku tablic. Przykład: Ściąga dla rodziców

Genially – jedna platforma dla wszystkich rodzajów interaktywnych treści. Przykład tygodniowego planu zajęć. Interaktywna forma planu pozwala na wybór ćwiczeń do wykonania.

genially
genialy
padlet