Budząca się szkoła to oddolny ruch zmiany edukacji, które są naturalną potrzebą uczniów, nauczycieli i rodziców.


Zdecydowanie odchodzimy od starej, pruskiej szkoły, stawiając na rozwój kompetencji kluczowych, na wychowanie empatyczne, wsparcie psychologiczno - pedagogiczne, kształtowanie sfery emocjonalnej człowieka.
Ważne są dla nas relacje oraz kompetencje kadry pedagogicznej, dlatego realizujemy kolejne szkolenia ze znanymi edukatorami.
Poszukujemy nowych rozwiązań, jesteśmy rozwijającą się szkołą, SZKOŁĄ W DRODZE.
W związku z powyższym wraz z dr Marzeną Żylińską - założycielką fundacji Budząca się szkoła, pragniemy zaprosić na spotkanie inspirujące do nas.

W nowoczesnej edukacji trendem wychowawczym jest postawienie w centrum zainteresowania uczniów i ich potrzeb, a także ich holistyczny rozwój (kształtowanie empatii, budowanie relacji, umiejętność uczenia się, dobrostan), dążenie do samokształcenia nauczycieli, rodziców i kadry zarządzającej, podążanie za edukacyjną zmianą.

W pierwszej części spotkania inspirującego, które odbędzie się 27 kwietnia, chcemy pokazać teren szkoły i naszą pracę związaną z koncepcją edukacji empatycznej, ze szczególnym zwróceniem uwagi na fakt, że Dobra Szkoła jest miejscem przyjaznym, ciepłym i staramy się, by była przedłużeniem rodzinnego domu i relacji. Chcemy położyć naciski na przedstawienie wspierającej roli nauczyciela, współpracującego z rodziną, ale też osadzonego w szkolnym, przyjaznym dla uczniów środowisku szkolnym.

W części drugiej gościem specjalnym będzie dr Marzena Żylińska, założycielka Fundacji Budząca się Szkoła. Opowie, jak sposób oceniania i poprawiania błędów wpływa na motywację do nauki, jak odejść od kultury błędu i tworzyć kulturę wspierania rozwoju.

Kolejny punkt programu to wystąpienie dyrektorek Niepublicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Grudziądzu, Małgorzaty Modliborskiej i Magdaleny Tuszyńskiej “Jak zmienialiśmy i zmieniamy naszą szkołę”

Zachęcamy do zapoznania się z harmonogramem spotkania:

Zapisy: TUTAJ