Narzędzia zdalnego nauczania

Wybuch pandemii zagroził ciągłości edukacji, dlatego nauka na odległość stała się niezbędna, żeby zapobiec powstaniu luki w ciągłości nauczania. Mnogość narzędzi kształcenia na odległość stwarza problemy w ich optymalnym wyborze w dydaktyce.

Lekcje online i ćwiczenia w praktyce

Pierwszy i drugi etap wdrażania zdalnego nauczania za nami. Mamy jednolitą platformę edukacyjną (jedno z najlepszych rozwiązań) MS Teams. Wszyscy uczniowie i nauczyciele mają również przydzielone konta domenowe co podnosi bezpieczeństwo danych i przekazu elektronicznego.

Zdalne nauczanie a zdrowie

Placówki oświatowe dalej są zamknięte, być może do końca roku szkolnego. Szkoły przystąpiły do organizowania zdalnego nauczania. Ale co to właściwie oznacza?

Dobra Szkoła ćwiczy w domu

Teraz, gdy musimy zmienić swoje życie, ograniczając je do domowych pieleszy, mamy dwa cele: zostać w domu, by zapobiec rozprzestrzenianiu się koronawirusa i jednocześnie ograniczyć siedzący tryb życia. Jak tego dokonać? #dobraszkolacwiczywdomu